[Solved]Bài tập ứng tuyển vị trí R&D S.E. Q4/2014 – Phần mềm quy trình phân bổ chỉ tiêu nhân viên trên di động – Activiti & Cordova

Xây dựng hệ thống quy trình phân bổ chỉ tiêu nhân. Thông tin 1 chỉ tiêu nhân viên ở hệ thống này được thiết kế đơn giản, bao gồm: mục […]

Read Article →