Tạo biến đếm toàn cục trong CSDL SQL Server bằng Sequence

Tạo biến đếm toàn cục trong CSDL SQL Server bằng Sequence

Khi lập trình với CSDL, có rất nhiều tình huống liên quan đến biến đếm toàn cục mà khi đó ta hay chọn cách giải quyết là dùng 1 record trong table chuyên lưu các application setting, hoặc thậm chí dùng cả 1 table. Ví dụ như tình huống share id identity giữa nhiều table. Từ phiên bản 2012, MSSQL Server ra đời loại đối tượng "Sequence" để giải quyết vấn đề này thoải mái hơn.

Sau đây là 1 ví dụ đơn giản lấy từ msdn:

CREATE SCHEMA Audit ;
GO
CREATE SEQUENCE Audit.EventCounter
  AS int
  START WITH 1
  INCREMENT BY 1 ;
GO

CREATE TABLE Audit.ProcessEvents
(
  EventID int PRIMARY KEY CLUSTERED 
    DEFAULT (NEXT VALUE FOR Audit.EventCounter),
  EventTime datetime NOT NULL DEFAULT (getdate()),
  EventCode nvarchar(5) NOT NULL,
  Description nvarchar(300) NULL
) ;
GO

CREATE TABLE Audit.ErrorEvents
(
  EventID int PRIMARY KEY CLUSTERED
    DEFAULT (NEXT VALUE FOR Audit.EventCounter),
  EventTime datetime NOT NULL DEFAULT (getdate()),
  EquipmentID int NULL,
  ErrorNumber int NOT NULL,
  EventDesc nvarchar(256) NULL
) ;
GO

CREATE TABLE Audit.StartStopEvents
(
  EventID int PRIMARY KEY CLUSTERED
    DEFAULT (NEXT VALUE FOR Audit.EventCounter),
  EventTime datetime NOT NULL DEFAULT (getdate()),
  EquipmentID int NOT NULL,
  StartOrStop bit NOT NULL
) ;
GO

INSERT Audit.StartStopEvents (EquipmentID, StartOrStop) 
  VALUES (248, 0) ;
INSERT Audit.StartStopEvents (EquipmentID, StartOrStop) 
  VALUES (72, 0) ;
INSERT Audit.ProcessEvents (EventCode, Description) 
  VALUES (2735, 
  'Clean room temperature 18 degrees C.') ;
INSERT Audit.ProcessEvents (EventCode, Description) 
  VALUES (18, 'Spin rate threashold exceeded.') ;
INSERT Audit.ErrorEvents (EquipmentID, ErrorNumber, EventDesc) 
  VALUES (248, 82, 'Feeder jam') ;
INSERT Audit.StartStopEvents (EquipmentID, StartOrStop) 
  VALUES (248, 1) ;
INSERT Audit.ProcessEvents (EventCode, Description) 
  VALUES (1841, 'Central feed in bypass mode.') ;
-- The following statement combines all events, though not all fields.
SELECT EventID, EventTime, Description FROM Audit.ProcessEvents 
UNION SELECT EventID, EventTime, EventDesc FROM Audit.ErrorEvents 
UNION SELECT EventID, EventTime, 
CASE StartOrStop 
  WHEN 0 THEN 'Start' 
  ELSE 'Stop'
END 
FROM Audit.StartStopEvents
ORDER BY EventID ;
GO

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s